Breaking News

ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਦੂ ਇਹ ਜੂਸ- ਦੇਖੋ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਬੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇ ਪੱਤਾ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਚਾਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇ ਪੱਤਾ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕਾੜ੍ਹਾ ਪੀਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।

ਤਪਦੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ……………….
ਸਿਰਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ — ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤਪਦੀ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਦਰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੂਤ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਉਲਟੀ – ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਪੀਓ। ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾੜ੍ਹਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ‘ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ — ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਦੂਰ — ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾੜੀਆਂ ‘ਚ ਸੋਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾੜੀਆਂ ‘ਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੋਜ ਨੂੰ ਬੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਪਦੀ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਬੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ – ਬੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਬੇ ਪੱਤੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੈਰਮ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਫੈਨਿਲ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਬੇ ਪੱਤੇ, ਕੈਰਮ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਫੈਨਿਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਰਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇ ਪੱਤਾ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਹ ਨੂੰ ਦਿਨ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਇਸ ਚਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਮੇਖ- ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *