Breaking News

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਤੋਂ ਪਾਵੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਿਰਫ 1 ਹਫਤੇ ਵਿਚ

ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾ-ਈ-ਫੈ-ਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹ-ਲ-ਕਾ ਬੁ-ਖ਼ਾ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਸੌ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੁ-ਖ਼ਾ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਿ-ਚ-ੜੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕਿ ਦਲੀਆ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਿੰਡੀ ਤੇ ਅ-ਰ-ਬੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਬਾਕੀ ਸ-ਬ-ਜ਼ੀ-ਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਵਿਚ ਤ-ੜ-ਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲੱਸਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਉਸਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬ-ਰੈ-ਡ ਡ-ਬ-ਰ-ਰੋ-ਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰ-ਬ ਅਤੇ ਕੇ-ਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ

ਉਹ ਸੰ-ਜੀ-ਵ-ਨੀ ਵਟੀ,ਬ-ਸੰ-ਤ-ਮਾ-ਲ-ਤੀ ਰਸ,ਅਰੋਗਯ ਵਰਤਨੀ ਵਟੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ ੧੦੦ ਐੱਮ ਐੱਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿ-ਭ-ਵ-ਣ ਕਿ-ਰ-ਤੀ ਰਸ,ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਰਸ,ਮ-ਹਾ-ਸੁ-ਦ-ਰ-ਸ਼-ਨ ਖ-ਨ-ਵ-ਟੀ ਇਹ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਇਕ ਕਹੜੇ ਦਾ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮ-ਹਾਂ ਸੁ-ਦ-ਰ-ਸ਼-ਨ ਕਾ-ਹ-ੜਾ ਜਾਂ ਅੰ-ਮ੍ਰਿ-ਤਾ ਰਿ-ਸ਼-ਟ ਚਾਰ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਰ ਚਮਚ ਕੋ-ਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤੁਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖ-ਮੀ-ਰ ਮੁ-ਰ-ਬਾ-ਰਿ-ਦ ਖਾਸ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਦੁਪਿਹਰ ਦੀ-ਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਕਲਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋ-ਟੀ-ਆਂ ਇ-ਲਾ-ਇ-ਚੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾ-ਣ ਕੇ ਦਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅ-ਰਾ-ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬ-ਦ-ਲ-ਣਾ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵ-ਸ-ਤੂ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਪਰ ਦੱਸੀ

ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾ-ਇ-ਫਾ-ਈ-ਡ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਸੂਰਜ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸੰਜੋਗ: ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *