Breaking News

ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਰੋ-ਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ tinnitusਇਹ ਰੋ-ਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਰੋ-ਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋ-ਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਰ-ਨਾ-ਕ ਰੋ-ਗ ਹੈ ਜੋ

ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨਾਲ ਚੱ-ਕ-ਰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇ-ਲਾ-ਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਿਚ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੋ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਜ਼ੋ-ਰ-ਦਾ-ਰ ਬਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਸਾਥ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੰ-ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਫਟ ਫੱਟ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੱ-ਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਜ਼ੋ-ਰ-ਦਾ-ਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਕ ਬੰ-ਦ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰ-ਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪ-ਰ-ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਇ-ਲਾ-ਜ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੀ ਜਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼-ਖ-ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰੇ-ਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕ-ਲੀ-ਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾ-ੜ ਕੇ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕ-ਲੀ-ਆਂ ਨੂੰ

ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਮ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਜੋ ਰੇਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਗੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਇ-ਲਾ-ਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ

Check Also

ਕਰਕ, ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ : ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *