Breaking News

ਅਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ-ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾਰਮਲ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਮੋ-ਤੀ-ਏ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਏਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੇਚ-ਵੇਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾ-ਰੰ-ਟੀ ਹੈ,ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕਾਲੇ ਮੋ-ਤੀ-ਏ ਦੀ ਅ-ਸ-ਰ-ਦਾ-ਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਓ-ਪ-ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂ-ਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਕਾਲੇ ਮੋ-ਤੀ-ਏ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐ-ਨ-ਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐ-ਨ-ਕ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾ-ਣ-ਗੇ, ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੱਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ, 1 ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ,ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾ-ਲਾ ਮੋ-ਤੀ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੋ-ਤੀ-ਆ ਅਪ੍ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱ-ਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਕ ਵੈਦ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ

ਜੋ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮ-ਸ਼-ਹੂ-ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂ-ਟ-ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸ-ਰ-ਬ ਰੋ-ਗ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,ਲਕੋਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ, ਖਾਰਸ਼ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਹੋਵੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਪਿਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗ,

ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਪੀਲੀਆ ਰੋ-ਗ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਥਾ-ਇ-ਰਾ-ਇ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ,ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋ-ਗ-ਦਾ-ਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ9888002848,,9592120000 ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅ-ਨੁ-ਸਾ-ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਸੂਰਜ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸੰਜੋਗ: ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *